Har du spørgsmål? Ring idag på
7522 3033

Vi tilbyder alt vedrørende kloakering og nedsivning i det åbne land.

Spuling og vedligehold

For både kloakledninger og dræn gælder det, at når de har ligget i jorden i nogle år, skal de vedligeholdes for stadig at kunne fungere optimalt.

Vedligeholdelsen består typisk i oprensning af brønde og højtryksspuling af rørene. Det foregår altid hurtigst, nemmest og dermed også billigst, inden rør eller brønde stopper til. Vi har med moderne udstyr mulighed for at lokalisere forløbet af ikke kortlagte ledninger eller dræn og eventuelt indtegne dem på kort eller markere forløbet i terrænet.

Vi er også i stand til at lokalisere brud og tilstopninger, som der skal graves ned til og dermed undgå unødige ødelæggelser og udgifter til store opgravninger. Vi graver kun der, hvor der er behov.

Tømning af tanke og brønde

Vi klarer alle opgaver inden for slamsugning/spuling og tømning af tanke, brønde fedtudskillere og sandfang m.v.

Vi kører både med en kombineret spulevogn/slamsuger og en decideret slamsuger – begge traktortrukne.

​Nyanlæg og reparation

Vi udfører alt inden for nye kloakeringsarbejde og reparationsarbejde vedrørende enfamiliehuse, industri, landbrug og sommerhuse. Specielle områder som fedtudskillere og højvandslukkere kan vi også udføre kloakeringsarbejder for.

Kloak-tv

Med vores inspektionskamera til rørledninger kan vi undersøge årsagerne til dårligt fungerende kloakafløb og dræn. På den måde kan du som kunde spare penge, fordi vi kun behøver at grave ned, dér hvor der er noget galt.

Inspektionen optages på video der måler, hvor i røret kameraet befinder sig. Videoen kan leveres som dokumentation, hvis dette ønskes.


  • Vurderet 4,5 / 5 stjerner og over 4200 likes på​ Facebook

    Varde Maskinstation - Elinelundvej 8, 6800 Varde
    Telefon: +45 75 22 30 33
    info@vama.dk
    CVR: 65504812