Har du spørgsmål? Ring idag på
7522 3033

Naturpleje, søer og vandløb​

Hos Varde Maskinstation har vi stor erfaring med opgaver inden for naturpleje samt oprensning af søer og vandløb. Vi kan tilbyde råd og vejledning omkring anlæg og pleje af vådområder og står gerne til rådighed med uforbindende prisoverslag.

Etablering af søer

Vi har mange års erfaring i anlæg af søer og mindre vådområder.

Inden et projekt kan føres ud i livet, er det vigtigt med grundige forundersøgelser og planlægning for at vide, hvad der kan lade sig gøre samt for at opnå de nødvendige tilladelser. Det er blandt andet vigtigt at undersøge, om terræn og grundvandsforhold gør det muligt for en kommende sø at holde vand.

Vi varetager gerne projektet og er også i stand til at finde ud af, hvad der er tilladt på det givne område.

Oprensning af søer og vandhuller

Vi kører med vores gravemaskine med bælter og arm som kan oprense eller uddybe de fleste mindre søer og vandhuller.

De fleste vandhuller og søer er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens paragraf 3, som siger, at tilstanden ikke må ændres uden forudgående tilladelse fra kommunen.

Det er vigtigt at den enkelte oprensningsopgave bliver grebet korrekt og fejlfrit an. Vi har kompetencerne til at se nærmere på bundforhold, terræn, grødemængde, bevoksning med videre.

Gravning og oprensning af grøfter og vandløb

Vandløb og grøfter er både vigtige grønne korridorer i landskabet og har en vigtig funktion i forbindelse med afvanding af markerne, så der kan ske en fornuftig dyrkning.

Vi har grejet og ekspertisen til at foretage en både effektiv og nænsom oprensning af eksisterende grøfter og vandløb, ligesom vi kan anlægge nye grøfter eller etablere overkørsler m.v.

Vandløbspleje og -vedligeholdelse

I plejen af vandløb er der en lang række forskellige tiltag der kan udføres, alt afhængigt af lodsejerens og vandløbsmyndighedens ønsker og krav. Varde Maskinstation kan i hvert tilfælde levere løsningen, hvad enten det drejer sig om regulær vandafledning eller om at forene kravene til vandafledning og et godt vandmiljø.

Vi står altid til rådighed med idéer og vejledning og kan kontaktes på telefon 75 22 30 33.


  • Vurderet 4,5 / 5 stjerner og over 6000 likes på​ Facebook

    Varde Maskinstation - Elinelundvej 8, 6800 Varde
    Telefon: +45 75 22 30 33
    info@vama.dk
    CVR: 65504812