Har du spørgsmål? Ring idag på
7522 3033

Jordbearbejdning

​Som professionel partner for landbruget løser Varde Maskinstation med effektivt maskineri en lang række opgaver inden for jordbearbejdning.

Såning

Hos Varde Maskinstation kan vi tilbyde såning af alle landbrugsafgrøder med moderne såmaskiner og kontrolleret placering af gødning, som giver bedre udnyttelse og højere hektarudbytte.

Med GPS-autostyring er det også muligt at få præcisionssået i forhold til i forvejen nedfældet gylle.

Pløjning

Vi tilbyder almindelig pløjning af landbrugsjord med 6-furet vendeplov og jordpakker. Desuden tager vi os af dybdepløjning til eksempelvis læhegn eller skovrejsning med 24-tommer Bovlund reolplov.

Dette giver en effektiv kulturstart med god vandhusholdning, stort rodrum og effektiv ukrudtshæmning.

Grubning/dybdeløsning

Varde Maskinstation råder over 3-tandsgrubbere med arbejdsdybde på 40 - 70 cm samt en enkelttandsgrubber med en arbejdsdybde på ned til 115 cm for eksempelvis brydning af al-lag. Samt 6m HE-VA grubber.

Vanskeligt tilgængelige arealer, haver mv. kan også grubbes med rendegraver eller minigraver påmonteret grubbertand.

Fræsning

Skal der fræses, står Varde Maskinstation med det rette materiel. Vi klarer fræsning med 3 m Kuhn fræser og jordpakker, hvilket eksempelvis er velegnet ved omlægning af brak.

Vi kan også rykke ud med 2 m stennedlægningsfræser monteret på knækstyret minitraktor. Den er meget velegnet ved etablering af græsplæner.

Reduceret jordbehandling

Vi kan tilbyde forskellige former for reduceret jordbehandling, som f.eks. direkte såning i stub.

Harvning

Vi varetager harvning med 9 m såbedsharve. Stubharvning foretages med Rabe stubharve med fuld gennemskæring for effektiv bekæmpelse af det meste rodukrudt.

Kontakt os på tlf. 75 22 30 33 for at høre nærmere om dine muligheder.


  • Vurderet 4,5 / 5 stjerner og over 6000 likes på​ Facebook

    Varde Maskinstation - Elinelundvej 8, 6800 Varde
    Telefon: +45 75 22 30 33
    info@vama.dk
    CVR: 65504812